Documentatie - Etapizare (Faze)


P.A.D. - Proiect Autorizatie Demolare

arhitectura
- releveul tuturor nivelurilor sc. 1:100
- releveu cu toate cele 4 fatade sc. 1:100
- plan de situatie sc. 1:500 – amplasarea casei pe teren
- plan de incadrare in zona sc. 1:2000 – amplasarea terenului in zona
- fotografii ale fatadelor din care sa rezulte starea tehnica a constructiei;
- memoriu general

structura
- expertiza tehnica –releva starea tehnica a cladirii, realizata de catre un inginer structurist, verificata si stampilata de expert tehnic autorizat

instalatii – schemele instalatiilor electrice,termice, sanitare – in functie de caz

 

P.A.C. - Proiect Autorizatie de Constructie – 2 exemplare

Piese scrise: - lista proiectantilor
- borderou
- memorii tehnice – pentru fiecare specialitate in parte

Piese desenate
arhitectura:
- faza studii preliminare pentru stabilirea solutiei finale
- plan de situatie sc. 1:500 – amplasarea casei propuse pe teren
- plan de incadrare in zona sc. 1:2000
- planurile tuturor nivelurilor sc. 1:100
-plan invelitoare(acoperis) sc. 1:100
- toate cele 4 fatade sc. 1:100 – vederile celor patru fatade
- sectiune caracteristica sc. 1:100
- completare anexa la Cererea de Autorizatie de Constructie, cu datele specific extrase din proiect.

structura
- plan fundatie sc. 1:100
- detalii de fundatie sc. 1:10
-verificare de proiect (structura) - efectuata de un inginer verificator, altul decat proiectantul general al structurii si fara legatura cu firma de proiectare ce a intomit proiectul de structura.

instalatii (electrice, sanitare, termice):
- scheme functionale

P.T. - Proiect tehnic -2 exemplare

arhitectura:
-memoriu tehnic
-antemasuratoare
-tablou tamplarie interioara si exterioara cu sensul deschiderii si identificarea in plan a acestora.
- plan de situatie cu indicarea acceselor si a arterelor pietonale/carosabile si zone verzi;
- planurile tuturor nivelurilor sc. 1:50 mobilate la nivel de idée , cu indicarea finisajelor
- plan invelitoare (acoperis)sc. 1:50
- toate cele 4 fatade sc. 1:50 cu indicarea finisajelor
- sectiune caracteristica sc 1:50

structura:
- memorii explicative
- note de calcul pentru dimensionarea structurii
- plan armare, cofrare, pentru fiecare nivel sc. 1:50
- detalii de executie pentru stalpi, grinzi, placi, prinderi, console sc. 1:50
- plan structura sarpanta sc. 1:50
- detalii de executie sarpanta sc. 1:50
- sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50

instalatii:
-planurile cu trasee

D.D.E – Detalii de executie

- detalii, in functie de necesitati, rezolvareafinisajelor exterioare. 1:10
- stereotomii - calculul diferitelor materiale ( parchet, faianta, gresie, piatra etc.) - modul in care acestea se monteaza in asa fel incat pierderile sa fie cat mai mici, iar punerea in opera a materialului respectiv sa creeze un tot unitar.